எங்களை தொடர்பு கொள்ள

உங்கள் ஆர்வத்திற்கு நன்றி. எங்களை தொடர்பு கொள்ள கீழே உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும். அனைத்து துறைகளும் அவசியம். புகார் அளிக்க, எங்கள் புகார் நடைமுறையை இங்கே பார்க்கவும்.

  மேலதிக தொடர்புகளுக்கு:-
  ஆலயம் :-
  பூசைப்பொறுப்பாளர்:-
  தலைவர் ;-
  இறைபணியில்
  நிர்வாக சபை